فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

686 - ده حسنه به ازای هر حرف:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: این قرآن، ریسمان متین الهی است و نوری است آشکار و درمانی سودمند است. پس آن را تلاوت کنید؛ زیرا در برابر هر حرفی ده حسنه به شما پاداش می دهند و توجه کنید که نمی گویم یک کلمه، مثل الم، بلکه می گویم به هر حرفی، مثلا الف ده حسنه، لام ده حسنه، میم ده حسنه.

687 - نجات از عذاب:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرووا القرآن فان الله تعالی لا یعذب قلبا و عی القرآن.
قرآن را بخوانید زیرا خداوند دلی را که قرآن را دریافته معذب نمی کند.

688 - یاد شدن در آسمان، نورانی بودن در زمین:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیک بتلاوه القرآن، و ذکر الله کثیرا، فانه ذکر لک فی السماء، نور لک فی الارض.
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بر تو باد به تلاوت قرآن و یاد خدا بودن؛ زیرا در آسمان ها یاد می شود و در زمین نورانی.