فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

685 - قاریان قرآن و بهشت:

امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود: بر تو باد که ملازم قرآن باشی زیرا خدا بهشت را به دست قدرت خود آفرید خشتی از زر و خشت دیگر از نقره، و اندود آن را مشک، و خاک آن را زعفران، و سنگریزه اش را مروارید، و درجات آن را به قدر آیات قرآن کریم قرار داد، پس هرکس قرآن قرائت کند به او بگویند: بخوان و بالا رو، و هرکس از قاریان قرآن وارد بهشت شود در بهشت درجه ای برتر از او نباشد به جز پیغمبران و صدیقان.

686 - ده حسنه به ازای هر حرف:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: این قرآن، ریسمان متین الهی است و نوری است آشکار و درمانی سودمند است. پس آن را تلاوت کنید؛ زیرا در برابر هر حرفی ده حسنه به شما پاداش می دهند و توجه کنید که نمی گویم یک کلمه، مثل الم، بلکه می گویم به هر حرفی، مثلا الف ده حسنه، لام ده حسنه، میم ده حسنه.

687 - نجات از عذاب:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): اقرووا القرآن فان الله تعالی لا یعذب قلبا و عی القرآن.
قرآن را بخوانید زیرا خداوند دلی را که قرآن را دریافته معذب نمی کند.