فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

683 - بهترین دوست در تنهایی:

قال الامام علی (علیه السلام): من انس بتلاوه القرآن لم توحشه مفارقه الا خوان.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: هرکه به تلاوت قرآن انس گیرد، جدایی برادران او را به وحشت تنهایی نیندازد.

684 - فایده قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا بنی لا تغفل عن قرائه القرآن فان القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشا و المنکر و البغی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای پسر از قرائت قرآن کریم غفلت مکن که قرآن دل را زنده کند و از کارهای فحشا و نادرست و ستم باز می دارد.

685 - قاریان قرآن و بهشت:

امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام) فرمود: بر تو باد که ملازم قرآن باشی زیرا خدا بهشت را به دست قدرت خود آفرید خشتی از زر و خشت دیگر از نقره، و اندود آن را مشک، و خاک آن را زعفران، و سنگریزه اش را مروارید، و درجات آن را به قدر آیات قرآن کریم قرار داد، پس هرکس قرآن قرائت کند به او بگویند: بخوان و بالا رو، و هرکس از قاریان قرآن وارد بهشت شود در بهشت درجه ای برتر از او نباشد به جز پیغمبران و صدیقان.