فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

682 - دفع کننده بلای آخرت:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): یدفع عن تالی القرآن بلوی الاخره.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بلای آخرت از تلاوت کننده قرآن کریم دفع می شود.

683 - بهترین دوست در تنهایی:

قال الامام علی (علیه السلام): من انس بتلاوه القرآن لم توحشه مفارقه الا خوان.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: هرکه به تلاوت قرآن انس گیرد، جدایی برادران او را به وحشت تنهایی نیندازد.

684 - فایده قرائت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): یا بنی لا تغفل عن قرائه القرآن فان القرآن یحیی القلب و ینهی عن الفحشا و المنکر و البغی.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: ای پسر از قرائت قرآن کریم غفلت مکن که قرآن دل را زنده کند و از کارهای فحشا و نادرست و ستم باز می دارد.