فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

681 - آثار سوره توحید:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: پیامبر بر جنازه سعد بن معاذ نماز خواندند و نود هزار فرشته که جبرئیل هم با آنان بود اقتداء کردند.
رسول خدا به جبرئیل فرمود: برای چه سعد بن معاذ استحقاق پیدا کرد که تو با آن همه فرشته بر جنازه اش نماز بگذارید؟
جبرئیل گفت: سعد همواره سوره توحید را نشسته، ایستاده، پیاده و سواره در سفر و حضر می خواند.

بخش دوم: فواید قرآن در دنیا و آخرت:

682 - دفع کننده بلای آخرت:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): یدفع عن تالی القرآن بلوی الاخره.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بلای آخرت از تلاوت کننده قرآن کریم دفع می شود.