فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

678 - همنشینی با قرآن:

قال علی (علیه السلام) ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیاده او نقصان: زیاده فی هدی، او نقصان من عمی.
هیچ کس با این قرآن همنشین نشد مگر این که زیادت یا نقصانی نصیب او ساخت افزایش در هدایت یا کاهش از نابینایی.

679 - تقویت معرفت الهی:

مقام معظم رهبری فرمودند: انس با قرآن، معرفت اسلامی را در ذهن ما قوی تر و عمیق تر می کند. بدبختی جوامع اسلامی به خاطر دوری از حقایق و معارف قرآن است.

680 - انس امام حسین (علیه السلام) با قرآن:

امام حسین (علیه السلام) آن چنان با قرآن، انس داشت، که عصر روز تاسوعا در کربلا، که دشمن تصمیم حمله به سوی خیام آن حضرت و یارانش را داشت به حضرت عباس (علیه السلام) فرمودند: نزد دشمنان برو و به آنها بگو امشب را به ما مهلت بدهند، چرا که:
هو یعلم انی احب الصلاه له و تلاوه کتابه.
خداوند می داند و گواه است که من نماز و تلاوت قرآن را دوست دارم به ما مهلت دهید.