فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

676 - اجر تعلیم قرآن:

قال علی (علیه السلام): من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: کسی که بر تعلیم قرآن مزد بگیرد همان مزد بهره و نصیب وی در روز قیامت خواهد بود.

فصل هفتم: آثار و برکات قرآن:

بخش اول: انس با قرآن: