فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

675 - مزد برای تعلیم قرآن:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان احق اخذتم علیه اجرا کتاب الله.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا سزاوارترین و شایسته ترین چیزی بر (تعلیم) آن مزد می گیرید کتاب خدا است.

676 - اجر تعلیم قرآن:

قال علی (علیه السلام): من اخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه.
امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: کسی که بر تعلیم قرآن مزد بگیرد همان مزد بهره و نصیب وی در روز قیامت خواهد بود.

فصل هفتم: آثار و برکات قرآن: