فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

673 - ثواب تلاوت آیه ای که به کسی یاد دهیم:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکسی آیه ای از کتاب خدای تعالی را به کسی یاد دهد، اجر و مزدش ثواب تلاوت آن آیه است تا وقتی که می خواند.

674 - شرط در مزد تعلیم قرآن:

فضل بن ابی قره گوید: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم (ان - یب صا) این گروه می گویند: کسب معلم حرام است! فرمود: دشمنان خدا دروغ گفته اند. با این سخنان می خواهند که: قرآن تعلیم نشود (کسی قرآن را به دیگران نیاموزد) و اگر خونبها و دیه فرزندش را به معلم بدهد آن پول برای معلم مباح و حلال خواهد بود (شیخ صدوق (ره) این اباحه را در صورت شرط نکردن مزد معین حمل کرده است).

675 - مزد برای تعلیم قرآن:

قال النبی (صلی الله علیه و آله و سلم): ان احق اخذتم علیه اجرا کتاب الله.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا سزاوارترین و شایسته ترین چیزی بر (تعلیم) آن مزد می گیرید کتاب خدا است.