فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

672 - کرامات و آثار اخروی بسم الله الرحمن الرحیم:

بنابر روایتی از کتاب بحارالانوار، نوعی از حوریان هستند که خداوند بر صورت آنان، به قلم قدرت، نقشهای نورانی حک کرده، بر گونه راست آنان محمد رسول الله و بر گونه چپ آنان علی ولی الله و بر پیشانی شان نوشته الحسن و بر چانه ذقن الحسین و بر لبهایشان بسم الله الرحمن الرحیم نقش شده، و خداوند آن را برای کسی که با عظمت و معرفت بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم، آفریده است.
البته هرکس به اندازه معرفتش بهره می برد.
در روایتی آمده: یکی از پیغمبران با همراهان به محلی گذشت به آنان فرمود زودتر رد شوید که صاحب قبریکه در اینجاست معذب است.
وقت دیگری گذرش به همان محل افتاد به همراهان گفت: درنگ کنید که صاحب قبر در روح و ریحان است. پرسیدند چه شد قبلا فرمودی در عذاب است؟ فرمود: صاحب قبر پسری دارد که او را به مکتب بردند، استاد او را یاد داد، بگو: بسم الله الرحمن الرحیم، به مأمورین عذاب ندا رسید، فرزند این شخص، ما را به رحمت رحمانیه و رحیمیه خوانده است، سزاوار نیست پدرش را که در به وجود آمدن آن فرزند تأثیر قهری داشته عذاب کنیم، عذاب را از او گیرید.

بخش چهارم: اجرت برای تعلیم قرآن:

673 - ثواب تلاوت آیه ای که به کسی یاد دهیم:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکسی آیه ای از کتاب خدای تعالی را به کسی یاد دهد، اجر و مزدش ثواب تلاوت آن آیه است تا وقتی که می خواند.