فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

667 - آموزش قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): خیرکم من تعلم القرآن و علمه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین شما کسی است که قرآن فراگیرد و آنرا آموزش دهد.

668 - احترام به معلم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من علم رجلا القرآن فهو مولاه لایخذله و لا یستاثر علیه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه به مردی قرآن بیاموزد مولای او است نباید خوارش دارد و خود را بر او ترجیح ندهد.

669 - زندگی سعادتمندانه:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: اگر خواستید زندگی سعادتمندان، مرگ شهیدان، و نجات روز قیامت و سایه در روز پر حرارت و هدایت از روز گمراهی را بدست آورید بدرس قرآن کریم بپردازید که آن سخن خدای مهربان، و حرز و امان از شیطان، موجب رجحان و برتری در میزان است.