فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

666 - توصیه پیغمبر به معاذ بن جبل:

از وصیت پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به معاذ بن جبل است هنگامی که او را به یمن فرستاد، فرمود: ای معاذ! کتاب خدا را به آنان تعلیم ده و آنان را به اخلاق خوب پرورش ده، و تو را به پرهیزگاری از خدا و فهمیدن قرآن سفارش می کنم.

667 - آموزش قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): خیرکم من تعلم القرآن و علمه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین شما کسی است که قرآن فراگیرد و آنرا آموزش دهد.

668 - احترام به معلم:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من علم رجلا القرآن فهو مولاه لایخذله و لا یستاثر علیه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکه به مردی قرآن بیاموزد مولای او است نباید خوارش دارد و خود را بر او ترجیح ندهد.