هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

665 - پروانه برائت از آتش:

بروایت ابن عباس (رض) رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هنگامیکه که معلم به کودک بگوید: بگو: بسم الله الرحمن الرحیم - بنام خداوند بخشاینده مهربان - و کودک بگوید: بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند برای کودک و پدر و مادرش و برای معلم پروانه برائت (از آتش دوزخ) را مرقوم می فرماید.

666 - توصیه پیغمبر به معاذ بن جبل:

از وصیت پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به معاذ بن جبل است هنگامی که او را به یمن فرستاد، فرمود: ای معاذ! کتاب خدا را به آنان تعلیم ده و آنان را به اخلاق خوب پرورش ده، و تو را به پرهیزگاری از خدا و فهمیدن قرآن سفارش می کنم.

667 - آموزش قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): خیرکم من تعلم القرآن و علمه.
رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین شما کسی است که قرآن فراگیرد و آنرا آموزش دهد.