فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

661 - راهنمایی به انسان فهمیده:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را راهنمایی بکنم به انسان فهمیده؟
گفتند: آری.
فرمود: کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و از مکر خدا ایمن نگرداند، و کسی است که مردم را مغرور به ارتکاب گناه نکند و همچنین قرآن را رها نکند و تعلیم آن را به دیگری وانگذارد.

662 - ثواب آموزش دادن قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من علم عبدا آیه من کتاب الله فهو مولاه، لا ینبغی له ان یخذله و لا یستاثر علیه، فان هو فعله قصم عروه من عری الاسلام.
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکس آیه ای از کتاب خدا به بنده ای بیاموزد، مولای اوست و شایسته نیست که آن بنده، او را تنها و بی یاور گذارد و خود را بر او ترجیح دهد؛ که اگر چنین کند، حقله ای از حلقه های اسلامی را پاره کرده است.

663 - تعلیم قرآن به فرزند:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: همانا قرائت قرآن کریم در روز قیامت بصورت مردی که از خستگی راهروی رنگ پریده باشد می آید و به پروردگار عزوجل عرض می کند: پروردگارا من تشنگی روز و بیداری شب را برای این شخص فراهم کردم، و طمعش را در رحمت تو تقویت کردم، و آرزویش را در آمرزش تو توسعه دادم، گمان من و او را که به لطف تو امید داریم متحقق گردان، خدای تعالی فرماید: پادشاهی را بدست راست، و جاودانی در بهشت را بدست چپش دهید، و او را با همسرانش از حورالعین نزدیک سازید، و به پدر و مادرش حله ای بپوشانید که دنیا و آنچه در آنست به ارزش آن نباشد، خلائق به پدر و مادرش با نظر تعظیم بنگرند و آنان با دیده تعجب به خود نظر افکنند و گویند: پروردگارا این کرامت از کجا بما رسیده است و حال آنکه اعمال ما به این حد نرسیده خدای عزوجل فرماید: و این افسر کرامت است که بینندگان مانند آنرا ندیده اند، و شنوندگان نشنیده اند، و اندیشمندان بمانند آن نیندیشیده اند، گفته می شود: این بخشش ها بسبب آنست که به فرزندان خود قرآن تعلیم داده اید و آنانرا بدین اسم رهبری نموده اید.