فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

659 - دعا برای معلم قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: برای معلم قرآن همه ذرات جهان دعا می کنند حتی ماهی ها در دریا.

660 - اجر حافظان قرآن:

عن الصادق (علیه السلام) قال: الحافظ للقرآن العامل به مع السفره الکرام البرره.
امام صادق (علیه السلام) فرمود: آنکس که حافظ قرآن و عامل به احکام آن باشد همراه سفیران بزرگوار نیکوکار است.

661 - راهنمایی به انسان فهمیده:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: آیا شما را راهنمایی بکنم به انسان فهمیده؟
گفتند: آری.
فرمود: کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و از مکر خدا ایمن نگرداند، و کسی است که مردم را مغرور به ارتکاب گناه نکند و همچنین قرآن را رها نکند و تعلیم آن را به دیگری وانگذارد.