فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سوم: جایگاه و مقام معلم قرآن:

656 - آموختن قرآن:

... کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون.
بلکه (باید بگوید) به سبب آن که کتاب (آسمانی) تعلیم می دادید و از آن رو که درس می خواندید علمای دین باشید**آل عمران / 79.***.

657 - نخستین معلم قرآن:

هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین.
اوست خدایی که میان عرب امی پیغمبری بزرگوار از همان مردم برانگیخت تا بر آنان آیات وحی خدا را تلاوت کند و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاک سازد و شریعت کتاب سماوی و حکمت الهی بیاموزد و مسلما پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند**جمعه / 2.***.