فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

652 - پاداش تعلیم قرآن به فرزند:

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: هرکس قرآن را به فرزندش تعلیم دهد خدا گردن بندی به او بخشد که در روز قیامت گذشتگان و آیندگان از آن تعجب کنند.

653 - جزای تعلیم قرآن به فرزند:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکس به فرزند خود قرآن را یاد دهد، خداوند تاج افتخاری بر سر والدین او می گذارد و لباسی بر اندام آن دو پوشانده می شود که احدی مانند آن را ندیده است.

654 - پاداش تعلیم قرآن:

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمودند: کسی که به فرزند خود قرآن را تعلیم دهد مثل آن است که ده هزار بار حج خانه خدای را به جا آورده باشد و ده هزار عمره، و ده هزار غلام را آزاد کرده باشد و ده هزار غزوه جهاد به جای آورده و ده هزار مسکن را اطعام نموده و ده هزار برهنه را پوشانده است و در برابر هر حرفی ده حسنه برایش نوشته می شود و با او در قبر خواهد بود و کفه حسنات او را سنگین خواهد نمود و از صراط چون برق، عبور خواهد کرد و قرآن از او جدا نخواهد شد تا به آرزوی خود که بالاترین مقام باشد برسد.