فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

649 - توصیه آموختن قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بتعلم القرآن و کثره تلاوته.
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بر شما باد، آموختن قرآن و بسیار خواندن آن.

650 - توصیه به یادگیری قرآن:

امام علی (علیه السلام) فرمودند: قرآن را بیاموزید که بهترین گفته هاست و در آن تفقه کنید که آن بهار قلبهاست، از روشنایی آن شفا بجویید که شفا بخش بیماری سینه هاست، آن را به خوبی تلاوت کنید که سود بخش ترین داستانهاست.

بخش دوم: تعلیم قرآن به فرزند: