فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

647 - قرآن و قیامت:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: ای سعد قرآن را فرا گیرید که در روز قیامت قرآن در زیباترین صورت وارد محشر می شود و مردم بدان می نگرند و مردم در یکصد و بیست هزار صف هستند که هشتاد و نه هزار صف امت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، و چهل هزار صف از امت های دیگر می باشند.

648 - مهمانسرای خدا:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): القرآن مادبه الله فتعلموا من مادبه الله ما استطعتم.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن کریم مهمانسرای (و آموزشگاه) خدا است، هر چقدر می توانید از این مهمانسرا (و آموزشگاه) فراگیرید.

649 - توصیه آموختن قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): علیکم بتعلم القرآن و کثره تلاوته.
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: بر شما باد، آموختن قرآن و بسیار خواندن آن.