فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

642 - یک حرف، ده حسنه:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر کسی از قرآن یک حرف بیاموزد، خداوند برای او ده حسنه می نویسد، و ده از او می بخشد، و ده درجه او را بالا می برد، فرمود: نمی گویم در مقابل هر آیه، بلکه در مقابل هر حفی مانند باء یا تاء یا همانند آنها.

643 - یادگیری قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): من شدد علیه فی القرآن کان له اجران، و من یسر علیه کان مع الاولین.
هرکه به سختی قرآن را یادگیرد، دو اجر دارد، و هرکه به آسانی یادگیرد، با اولین باشد.

644 - حق واجب و لازم:

شیخ ابو الفتوح رازی در تفسیرش از ابن عباس روایت کرده است که: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده خدایرا بر هر شخص با ایمانی مرد باشد یا زن، آزاد باشد و یا برده حقی واجب و لازم است که: قرآن را بیاموزد و در آن تفقه و تدبر کند آن گاه این آیه: (آل عمران - 79): (... بیاموزید...) را قرائت کرد.