فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

641 - قرآن بیاموزید و آن را بخوانید:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن بیاموزید و آن را بخوانید، و بدانید که قرآن از برای شما موجب ذکر و یادآوری و ذخیره، و نیز برای شما موجب گناه و گرانباری خواهد شد از قرآن متابعت کنید.

642 - یک حرف، ده حسنه:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر کسی از قرآن یک حرف بیاموزد، خداوند برای او ده حسنه می نویسد، و ده از او می بخشد، و ده درجه او را بالا می برد، فرمود: نمی گویم در مقابل هر آیه، بلکه در مقابل هر حفی مانند باء یا تاء یا همانند آنها.

643 - یادگیری قرآن:

قال الصادق (علیه السلام): من شدد علیه فی القرآن کان له اجران، و من یسر علیه کان مع الاولین.
هرکه به سختی قرآن را یادگیرد، دو اجر دارد، و هرکه به آسانی یادگیرد، با اولین باشد.