فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

640 - شیعیان و قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن کریم را نیک فرا نگرفته باشد در قبرش به وی تعلیم می دهند تا خدای تعالی درجه اش را بالا برد، زیرا درجات بهشت به اندازه شماره آیات قرآن است و به قاری قرآن گفته شود: قرائت کن و بالا برو.

641 - قرآن بیاموزید و آن را بخوانید:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: قرآن بیاموزید و آن را بخوانید، و بدانید که قرآن از برای شما موجب ذکر و یادآوری و ذخیره، و نیز برای شما موجب گناه و گرانباری خواهد شد از قرآن متابعت کنید.

642 - یک حرف، ده حسنه:

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: اگر کسی از قرآن یک حرف بیاموزد، خداوند برای او ده حسنه می نویسد، و ده از او می بخشد، و ده درجه او را بالا می برد، فرمود: نمی گویم در مقابل هر آیه، بلکه در مقابل هر حفی مانند باء یا تاء یا همانند آنها.