فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

638 - بر شما باد قرآن:

یعقوب احمر گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم! غم و غصه زیادی به من رسیده است.
فرمود: بر شما باد قرآن! پس قرآن را بیاموزید؛ زیرا برخی از مردم از جمله کسانی هستند که قرآن را یاد می گیرند از برای مردم که بگویند: فلانی قرآن خوان است، و بعضی قرآن می آموزند برای اینکه آن را با صدای خوب بخوانند تا گفته شود: فلان خوش صدا است و در این گونه یادگیری قرآن خوبی و خیری نمی باشد، و برخی نیز قرآن را یاد می گیرند تا آن را برای خودشان در شب و روز بخوانند و باک ندارند که: کسی قرآن خواندن او را بداند یا نداند.

639 - آموختن قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای معاذ! اگر زندگی سعادتمندان را می خواهی و مردن شهیدان را و نجات در روز محشر را و امنیت در روز ترس را و روشنایی در روز تاریکی ها را و سایه در روز سوزان را و سیرابی در روز تشنگی را و سنگینی در روز سبکی (ترازوی اعمال) را و هدایت در روز گمراهی را، پس قرآن را نیک بیاموزید؛ زیرا که آن یاد خدای رحمان است و نگهدارنده از شیطان و مایه سنگینی میزان (اعمال).

640 - شیعیان و قرآن:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن کریم را نیک فرا نگرفته باشد در قبرش به وی تعلیم می دهند تا خدای تعالی درجه اش را بالا برد، زیرا درجات بهشت به اندازه شماره آیات قرآن است و به قاری قرآن گفته شود: قرائت کن و بالا برو.