فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

637 - نتیجه فراگیری و تعلیم قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): الا من تعلم القرآن و علمه و عمل بما فیه فانا له سائق الی الجنه و دلیل الی الجنه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هان که هرکس قرآن را فراگیرد و تعلیمش دهد و عمل به دستور آن کند، من او را به بهشت می رانم و راهنمای او به بهشت می باشم.

638 - بر شما باد قرآن:

یعقوب احمر گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم! غم و غصه زیادی به من رسیده است.
فرمود: بر شما باد قرآن! پس قرآن را بیاموزید؛ زیرا برخی از مردم از جمله کسانی هستند که قرآن را یاد می گیرند از برای مردم که بگویند: فلانی قرآن خوان است، و بعضی قرآن می آموزند برای اینکه آن را با صدای خوب بخوانند تا گفته شود: فلان خوش صدا است و در این گونه یادگیری قرآن خوبی و خیری نمی باشد، و برخی نیز قرآن را یاد می گیرند تا آن را برای خودشان در شب و روز بخوانند و باک ندارند که: کسی قرآن خواندن او را بداند یا نداند.

639 - آموختن قرآن:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ای معاذ! اگر زندگی سعادتمندان را می خواهی و مردن شهیدان را و نجات در روز محشر را و امنیت در روز ترس را و روشنایی در روز تاریکی ها را و سایه در روز سوزان را و سیرابی در روز تشنگی را و سنگینی در روز سبکی (ترازوی اعمال) را و هدایت در روز گمراهی را، پس قرآن را نیک بیاموزید؛ زیرا که آن یاد خدای رحمان است و نگهدارنده از شیطان و مایه سنگینی میزان (اعمال).