فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

632 - تعلیم قرآن در مسجد:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ گروهی در مسجدی گرد نیامدند و قرآن کریم تلاوت نکردند و آنرا بیکدیگر نیاموختند جز آنکه آرامش برایشان نازل گشت و رحمت حق آنان را فرا گرفت و فرشتگان در پیرامونشان باشند و خدا آنانرا در زمره کسانی که در پیشگاه او هستند یاد فرماید.

633 - اهمیت یادگیری قرآن:

سزاوار است که مومن نمیرد مگر آن که قرآن را فراگیرد و یا در مسیر فراگیری آن باشد.

634 - ماهیت علم قرآن:

امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در خطبه ای فرمود: همانا ماهیت علم قرآن را نمی داند مگر کسی که مزه آن را چشیده باشد، که با دانش قرآن جهل و نادانی خود را می فهمد و با قرآن کوری خود را به بینایی تبدیل می کند، و کری و ناشنوایی خود را تبدیل به شنوایی می سازد و آنچه از دست داده به وسیله قرآن به دست آورد. و آنچه از او مرده به قرآن زنده نماید، این حقایق را از اهل و خاصان قرآن بجویید که آنان نور ویژه ای می باشند که از آنان کسب نور می شود، و امامان و پیشوایانی هستند که به ایشان اقتدا باید کرد که آنان باعث و انگیزه زنده ماندن علم و مرگ نادانی و جهل می باشند، و آنان همان کسان می باشند که حلم و بردباری ایشان شما را از حلم و آگاهی آنان باخبر می سازد، و خاموش آنان از گفتارشان، و آشکارشان از باطن و نهان آنان شما را آگاهی می بخشد نه با حق مخالفت دارند و نه در حق اختلاف می کنند.