هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

فصل ششم: تعلیم و تعلم قرآن:

بخش اول: توصیه و تشویق به فراگیری قرآن:

632 - تعلیم قرآن در مسجد:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ گروهی در مسجدی گرد نیامدند و قرآن کریم تلاوت نکردند و آنرا بیکدیگر نیاموختند جز آنکه آرامش برایشان نازل گشت و رحمت حق آنان را فرا گرفت و فرشتگان در پیرامونشان باشند و خدا آنانرا در زمره کسانی که در پیشگاه او هستند یاد فرماید.