فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

628 - دیدگان روشن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ما من عین فاضت من قراءه القرآن الا قرت یوم القیامه.
حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هیچ دیده ای نیست که از خواندن قرآن اشکش سرازیر نشود، مگر این که روز قیامت روشن شود.

629 - طلب بهشت و دوری از آتش:

امام رضا (علیه السلام) در سفر خراسان در بستر خود بسیار قرآن را تلاوت می فرمود و چون به آیه ای که یادی از بهشت یا دوزخ شده بود می رسید می گریست و از خدا بهشت می خواست و از آتش به خدا پناه می برد.

630 - ضرر و خسارت بزرگ:

حضرت امام صادق (علیه السلام)، اهمیت خضوع را به هنگام تلاوت، این چنین بیان می فرمایند:
هرکس که قرآن را تلاوت کند، و در قلبش نسبت به پروردگار خضوع ننماید، و خوف و حزنی در باطن او ایجاد نشود، بدرستی که عظمت شأن پروردگار متعال را خوار و کوچک شمرده، و به ضرر و خسارت بزرگی دچار شده است.