هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

624 - اثر تلاوت قرآن:

انما المومنون الذین اذا ذکر الله و جلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم ایاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون.
مومنان آنها هستند که چون ذکری از خدا شود دلهاشان ترسان و لرزان شود و چون آیات خدا را آنها تلاوت کنند بر مقام ایمانشان بیفزاید و به خدای در هر کاری توکل می کنند**انفال / 2.***.

625 - خضوع هنگام قرائت:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرمایند: مادامی که در تلاوت قرآن، قلوب شما نرم می شود و در خود احساس خضوع می کنید، قرآن بخوانید، در غیر این صورت حق تلاوت را اداء نکرده اید.

626 - حد تلاوت قرآن:

امام رضا (علیه السلام) در تفسیر آیه: فاقراوا ما تیسریه منه، هر اندازه میسر گردید قرآن بخوانید. گفت: هر اندازه که به آن برای شما خشوع دل و صفای باطن پدید آید.