فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

622 - بهتر از کوه طلا:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من استمع آیه من القرآن خیر له من ثبیر ذهبا، و الثبیر اسم جبل عظیم بالیمن.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه یک آیه از قرآن گوش کند، برایش بهتر از ثبیری از طلاست؛ ثبیر نام کوه بزرگی در یمن است.

623 - احترام به قرآن:

قاری قرآنی در مجلس پادشاهی قرآن می خواند و پادشاه گوش نمی داد و با دیگران سخن می گفت.
شب در عالم خواب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) را دیدم که رنگ رخسار مبارکشان متغیر شده و ناراحت بودند به من فرمودند: آیات قرآن را برای کسانی می خوانی که با هم سخن می گویند و به آن گوش نمی دهند! تو به دلیل احترام نکردن به قرآن و عدم رعایت ادب بعد از این اگر خدا بخواهد نمی توانی قرآن بخوانی.
بعد از آن بیدار شدم در حالی که لال و گنگ شده بودم، اما چون رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده بودند: اگر خدا بخواهد امید داشتم که زبانم گشوده خواهد شد چهار ماه طول کشیده بود و من نمی توانستم قرآن بخوانم بعد از چهار ماه در همان محلی که خواب دیده بودم، باز رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)را در خواب دیدم فرمودند: حتما توبه کرده ای.
گفتم: بله توبه کردم.
حضرت فرمودند: هرکس توبه کرده و به خدا رجوع کند خداوند با رحمت و مغفرت با او رفتار خواهد کرد.
آن گاه حضرت فرمودند: زبانت را بیرون بیاور.
من امر حضرت را اطاعت کردم.
حضرت انگشت مبارکشان را به زبان من زدند که در همان حال زبانم سالم شد و به نطق در آمدم.
آن گاه حضرت فرمودند: هرگاه خواستی در میان مردم قرآن بخوانی بگذار مردم سکوت کنند، و وقتی برای استماع قرآن آماده شدند آن گاه شروع به تلاوت کن.

چو قرآن بخوانند دیگر خموش - به آیات قرآن فرا دار گوش

بخش هفتم: خضوع و خشوع در هنگام تلاوت قرآن: