هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

617 - پاداش مستمع قرآن:

شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیرش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است آن حضرت در حدیثی فرمود: از شنونده قرآن شر و بدی دفع می شود، و از خواننده قرآن بلاهای آخرت دفع می گردد، و کسی که: آیتی از کتاب خدا را گوش کند برای او از یک انبار طلا بهتر است، و از برای کسی که آیتی از آیات خدایرا می خواند برای او از آن چیزهایی که: از زیر عرش خدا تا اعماق پایین زمین قرار دارد بهتر است.

618 - اجر شنونده قرآن:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: سوگند به خدائی که جان محمد در ید قدرت اوست، شنونده قرآن که به آن معتقد باشد، اجرش از انفاق یک کوه طلا در راه خدا، بیشتر است.

619 - گوش دادن به سخن خدا:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): الا من اشتاق الی الله فلیستمع کلام الله.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هان! هرکه مشتاق خداست، پس، به کلام خدا گوش دهد.