فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

615 - ثواب گوش دادن و تلاوت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من استمع الی آیه من کتاب الله کتبت له حسنه مضاعفه و من تلا آیه من کتاب الله کانت له نورا یوم القیامه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه به یک آیه از کتاب خدا گوش دهد، برایش ثوابی دو چندان نوشته شود و هرکه یک آیه از کتاب خدا تلاوت کند، روز قیامت آن آیه نوری برای او باشد.

616 - افزایش درجه شنونده قرآن:

هرکس حرفی از کتاب خدا را بدون خواندن بشنود، خدا برای او حسنه ای می نویسد، و از او سیئه ای محو می کند، و درجه ای بر درجات او می افزاید.

617 - پاداش مستمع قرآن:

شیخ ابوالفتوح رازی در تفسیرش از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده است آن حضرت در حدیثی فرمود: از شنونده قرآن شر و بدی دفع می شود، و از خواننده قرآن بلاهای آخرت دفع می گردد، و کسی که: آیتی از کتاب خدا را گوش کند برای او از یک انبار طلا بهتر است، و از برای کسی که آیتی از آیات خدایرا می خواند برای او از آن چیزهایی که: از زیر عرش خدا تا اعماق پایین زمین قرار دارد بهتر است.