فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

614 - ثواب شنیدن قرآن:

قال الحسین (علیه السلام): ... و استمع القرآن کتب الله له بکل حرف حسنه.
و هرکس گوش به قرآن دهد، خداوند در مقابل هر حرفی که شنیده است یک حسنه برایش ثبت می کند.

615 - ثواب گوش دادن و تلاوت قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من استمع الی آیه من کتاب الله کتبت له حسنه مضاعفه و من تلا آیه من کتاب الله کانت له نورا یوم القیامه.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: هرکه به یک آیه از کتاب خدا گوش دهد، برایش ثوابی دو چندان نوشته شود و هرکه یک آیه از کتاب خدا تلاوت کند، روز قیامت آن آیه نوری برای او باشد.

616 - افزایش درجه شنونده قرآن:

هرکس حرفی از کتاب خدا را بدون خواندن بشنود، خدا برای او حسنه ای می نویسد، و از او سیئه ای محو می کند، و درجه ای بر درجات او می افزاید.