فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

612 - سکوت هنگام قرائت قرآن:

و اذا قری ء القرآن فاستمعوا له و انصتو لعلکم ترحمون.
و چون قرآن قرائت شود همه گوش بدان فرا دهید و سکوت کنید، باشد که مورد لطف و رحمت حق شوید**اعراف / 204.***.

613 - رفع بلاهای دنیا و آخرت:

عن الامام الحسن العسکری (علیه السلام): یدفع الله عن مستمع القرآن بلوی الدنیا و عن قاریه بلوی الاخره.
امام حسن عسگری (علیه السلام) فرمودند: خداوند از شنونده قرآن بلاهای دنیایی را برطرف می کند و از قرائت کننده بلای آخرت را.

614 - ثواب شنیدن قرآن:

قال الحسین (علیه السلام): ... و استمع القرآن کتب الله له بکل حرف حسنه.
و هرکس گوش به قرآن دهد، خداوند در مقابل هر حرفی که شنیده است یک حسنه برایش ثبت می کند.