فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

605 - نهی از تعجیل در قرائت قرآن:

فتعالی الله الملک الحق و لا تجعل بالقراء ان من قبل ان یفضی الیک وحیه و قل رب زدنی علما.
پس بلند مرتبه است خدایی که فرمانروای به حق است و پیش از آن که وحی بر تو تمام شود در خواندن قرآن تعجیل مکن و بگو پروردگارا بر علم من بیفزای **طه / 114.***.

606 - دقت در خواندن قرآن:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، هر یک قرآن را در یک ماه یا کمتر ختم می کردند. همانا قرآن با شتاب خوانده نمی شود، بلکه کلمه کلمه و با دقت خوانده می شود.

607 - شب و قرآن:

قال علی (علیه السلام): لیکن سمیرک القرآن.
حضرت علی (علیه السلام) می فرماید: باید سخنگوی تو در شب قرآن باشد.