فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

602 - شایسته ترین چیز برای مومن:

امام رضا (علیه السلام) فرمود: شایسته و سزاوار است از برای شخص مؤمن که چون صبح کند، بعد از نماز صبح و تعقیبات آن، پنجاه آیه از قرآن مجید بخواند.

603 - خواندن قرآن در هفت شب:

در سخنانی به پسر عمر فرمود: قرآن را در یک ماه بخوان. ابن عمر می گوید عرض کردم: من می توانم در کمتر از این مدت بخوانم.
فرمود: در بیست شب بخوان.
می گوید: عرض کردم می توانم در کمتر از این مدت هم بخوانم.
فرمود: در ده شب بخوان.
عرض کردم: می توانم در کمتر از این هم بخوانم.
فرمود: در هفت شب بخوان و از این جلوتر مرو.

604 - درک فقه در سایه قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): لا یفقه من قرا القرآن فی اقل من ثلاث.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که قرآن را در کمتر از سه (روز) بخواند، (در آن) فقیه و دانا نمی شود.