هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

601 - خواندن قرآن در یک ماه:

قال الامام الصادق (علیه السلام): لما سئل عن قرائه القرآن فی لیله: لا یعجبنی ان تقراه فی اقل من شهر.
امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به سوال از ختم کردن قرآن در یک شب فرمود: خوش ندارم که آن را در کمتر از یک ماه بخوانی.

602 - شایسته ترین چیز برای مومن:

امام رضا (علیه السلام) فرمود: شایسته و سزاوار است از برای شخص مؤمن که چون صبح کند، بعد از نماز صبح و تعقیبات آن، پنجاه آیه از قرآن مجید بخواند.

603 - خواندن قرآن در هفت شب:

در سخنانی به پسر عمر فرمود: قرآن را در یک ماه بخوان. ابن عمر می گوید عرض کردم: من می توانم در کمتر از این مدت بخوانم.
فرمود: در بیست شب بخوان.
می گوید: عرض کردم می توانم در کمتر از این مدت هم بخوانم.
فرمود: در ده شب بخوان.
عرض کردم: می توانم در کمتر از این هم بخوانم.
فرمود: در هفت شب بخوان و از این جلوتر مرو.