هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

بخش پنجم: زمان و مدت در قرائت قرآن:

599 - عهد و پیمان خدا با خلق:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: قرآن عهد و پیمان خدا با خلق است و سزاوار است که مسلمان به عهدنامه خدا بنگرد و در هر روز پنجاه آیه از قرآن را قرائت کند.

600 - قرائت قرآن در هر ماه:

عن عبد الله بن عمر، قال: جمعت القرآن فقرات به کل لیله فبلغ النبی (صلی الله علیه و آله و سلم)فقال: اقراه فی شهر.
عبد الله بن عمر گوید: قرآن را جمع کردم و هر شب آن را می خواندم، این گزارش به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید فرمود: آن را هر ماه قرائت کن!