فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

593 - دعوت الهی:

آن چه که خداوند تو را به آن دعوت فرمود و دستور داد که به هنگام قرائت قرآن بگوئی این است: اعوذ بالله السمیع من الشیطان الرجیم.
علی (علیه السلام) درباره معنی این جملات فرمودند:
اعوذ بالله، یعنی پناه می برم به خدا، و استعاذه همان چیزی است خداوند بندگان خود را به آن دستور داده آنجا که حق تعالی فرمود:
و اذ قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم.
و هرکه به این ادب الهی ملتزم بشود او را به رستگاری همیشگی کشاند.

594 - لزوم استعاذه:

از امام صادق (علیه السلام) درباره استعاذه قبل از خواندن قرآن سوال شد که آیا لازم است، ایشان فرمودند:
بله، از شیطان رانده شده به خدا پناه ببر.

595 - گشایش درهای طاعت:

درهای معصیت را با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ببندید و درهای طاعت را با بسم الله الرحمن الرحیم بگشائید.