فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

589 - بر شما باد قرآن:

به روایت ابن مسکان یعقوب احمر گفت: به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت شوم غم و غصه زیادی بر من رسیده است. فرمود: بر شما باد قرآن. پس قرآن را بیاموزید. زیرا برخی از مردم از جمله کسانی هستند که: قرآن را یاد می گیرند از برای مردم بگویند: فلانی قرآن خوان است، و بعضی قرآن می آموزند برای اینکه آن را با صدای خوب بخواند تا گفته شود: فلانی خوش صدا است و در این گونه یادگیری قرآن خوبی و خیری نمی باشد و برخی نیز قرآن را یاد می گیرند تا آن را برای خودشان در شب و روز بخوانند و باک ندارند که: کسی قرآن خواندن او را بداند یا نداند.

590 - قرائت قرآن برای رضای خدا:

پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سه کس در روز قیامت بر تلی از مشک سیاه رنگ باشند که نه ترسی آنانرا بیم دهد و نه حسابی به آنها رسد تا مردم از حساب فارغ شوند: از آنجمله است مردی که برای رضای خدا قرائت قرآن کند و امامت قومی نماید که از او خشنود باشند.

591 - قاریان نابکار:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من تعلم القرآن للدنیا و زینتها حرم الله علیه الجنه.
هرکس قرآن را برای دنیا و زیور آن فرا گیرد، خداوند بهشت را بر او حرام گرداند.