فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

586 - پاداش تلاوت با خلوص نیت:

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که برای رضایت خدا و به خاطر فهمیدن دین خدا قرآن بخواند، پاداش او مانند همه پاداشی است که خدا به فرشتگان، پیامبران و رسولان خود می دهد.

587 - دعای برای خلوص نیت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: و اجعلنی اتلوه علی النحو الذی یرضیک عنی.
- خدایا - مرا به تلاوت آن (قرآن)، آن گونه که باعث خشنودی توست وادار کن.

588 - قرائت قرآن از روی تظاهر:

در چندین حدیث معتبر که از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه معصومین (علیه السلام) نقل گردیده، صریحا اشاره شده که عذاب سختی در انظار ریاکاران و متظاهرین به قرآن است:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که قرآن را از روی تظاهر و ریا و یا جلب توجه مردم بخواند، در روز قیامت محشور می شود در حالی که در صورت او جز استخوان چیزی نیست، و قرآن گریبان او را می گیرد و کشان کشان بسوی آتش برده و در شعله ها رهایش می سازد.