فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

585 - دهان، معبر قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): نظفوا طریق القرآن! قیل: یا رسول الله! و ما طریق القرآن؟.
قال: افواهکم.
قیل: بماذا؟ قال: بالسواک.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: گذرگاه قرآن را نظافت کنید!
عرض شد: ای رسول خدا! گذرگاه قرآن چیست؟
فرمود: دهان های تان.
عرض شد: با چه تمیزش کنیم؟
فرمود: با مسواک زدن.

بخش سوم: آداب نیت در قرائت قرآن:

586 - پاداش تلاوت با خلوص نیت:

حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: کسی که برای رضایت خدا و به خاطر فهمیدن دین خدا قرآن بخواند، پاداش او مانند همه پاداشی است که خدا به فرشتگان، پیامبران و رسولان خود می دهد.