فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

583 - راه پروردگار:

قال الامام علی بن موسی الرضا (علیه السلام): افواهکم طرق من طرق ربکم، فنظفوها.
امام رضا (علیه السلام) فرمودند: دهان های شما راه هایی از راه های پروردگارتان است، آن را پاکیزه سازید.

584 خوشبو کردن راه قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): ان افواهکم طریق القرآن، فطیبوها بالسواک.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: همانا دهان های شما گذرگاه های قرآن است، پس آنها را با مسواک زدن، خوشبو کنید.

585 - دهان، معبر قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): نظفوا طریق القرآن! قیل: یا رسول الله! و ما طریق القرآن؟.
قال: افواهکم.
قیل: بماذا؟ قال: بالسواک.
رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: گذرگاه قرآن را نظافت کنید!
عرض شد: ای رسول خدا! گذرگاه قرآن چیست؟
فرمود: دهان های تان.
عرض شد: با چه تمیزش کنیم؟
فرمود: با مسواک زدن.