فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

581 - وضو و طهارت در قرائت:

ابوبصیره (ره) گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: از کسی که قرآن می خواند و بی وضوء است؟ فرمود: اشکالی ندارد ولی نباید به نوشته مصحف دست بزند.

582 - حرمت قرآن:

امام کاظم (علیه السلام) فرمود: قرآن کریم را بدون طهارت و نیز در حال جنابت نباید دست زد و به خط قرآن نیز نباید دست زد و نباید آن را آویخت زیرا خدای تعالی فرماید: نباید قرآن را دست زنند مگر پاکان.

بخش دوم: اهمیت مسواک زدن قبل از تلاوت قرآن: