فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

579 - اولین شرط تماس با قرآن:

اولین شرط تماس با قرآن، پاک بودن از جنابت و داشتن وضو است. بنابراین فتوای حضرت امام خمینی (ره):
مس نمودن خط قرآنی، یعنی رساندن جائی از بدن به خط قرآن، برای کسی که وضو ندارد، حرام است.

580 - تلاوت در حال جنابت، ممنوع:

عبدالله بن رواحه: نهانا رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)ان یقرا احدنا القرآن و هو جنب.
عبد الله بن رواحه گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) ما را نهی فرمود از این که فردی از ما در حال جنابت قرآن بخواند.

581 - وضو و طهارت در قرائت:

ابوبصیره (ره) گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: از کسی که قرآن می خواند و بی وضوء است؟ فرمود: اشکالی ندارد ولی نباید به نوشته مصحف دست بزند.