فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

571 - ملا عبدالله شوشتری و تکرار آیات در نماز:

می نویسند: ملا عبدالله، فرزندش ملا حسنعلی را بسیار دوست می داشت؛ یک وقتی ملاحسنعلی به شدت بیمار شد. آن وقت ملا عبدالله با آن که ذهنش به خاطر بیماری او ناراحت بود؛ ولی برای برگزاری نماز جمعه به مسجد رفت. در سوره منافقین به این آیه مبارکه رسید:
یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکر الله؛
ای اهل ایمان ثروت ها و فرزندان؛ شما را از یاد خدا غافل ننماید.
چندین بار همین آیه را تکرار کرد. پس از پایان نماز پرسیدند: چرا این آیه مبارکه را چندین بار تکرار کردی؟
فرمود: موقعی که به این آیه شریفه رسیدم به یاد فرزند بیمارم افتادم. با نفس خود مبارزه کرده و این آیه را چندین بار تکرار کرده تا این که او را مرده پنداشته و جنازه اش را در برابر خود حاضر دیدم و از تکرار آن منصرف گردیدم.
گویند: عمامه ای به چهارده شاهی خریده بود و چهارده سال از آن استفاده کرد.

فصل پنجم: آداب تلاوت:

بخش اول: لزوم طهارت در تلاوت قرآن: