فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

568 - دستور شیخ حسنعلی اصفهانی:

انتظام کاشمری - واعظ - نقل می کرد که: به خدمت حاج شیخ حسنعلی اصفهانی عرض کردم:
دستوری مرحمت فرما که توفیق تهجد پیدا کنم و گشایشی در کارم حاصل شود.
فرمودند: هر صبح، از تلاوت قرآن مجید مخصوصا سوره یس غفلت منما، انشاء الله توفیق رفیق خواهد گشت.
به کاشمر بازگشتم و هر روز صبح در حین راه رفتن به قرائت سوره (یاسین) مداومت می کردم، اما نتیجه ای به دست نمی آمد.
سال دیگر در ایام عید به مشهد مشرف شدم و در یک شب بارانی برای اصلاح کاری به خانه یکی از علماء شهر رفتم، چون در آن شب، آقا بیرون نیامده بود، دست خالی بیرون آمدم و اندیشیدم خوب است به خدمت حاج شیخ حسنعلی شرفیاب شوم و از عدم حصول نتیجه، او را آگاهی دهم. با این فکر به منزل حاج شیخ آمدم، دیدم که جماعتی در اطاق هستند و درب بسته است و ایشان، مشغول گفتار و موعظه هستند با خود گفتم: اگر در این حال به اطاق روم ممکن است که جائی برای نشستن من نباشد و دیگر آن که شاید سخن حضرت شیخ به سبب ورود من به اطاق، قطع شود. از این رو بود که پشت درب نشستم و به سخنان ایشان گوش دادم، تا مجلس تمام شود و به حضورش شرفیاب شوم. همین زمان، ناگاه شنیدم که حاج شیخ موضوع فرمایشات خود را تغییر دادند و فرمودند: برخی از من دعای توفیق سحری و گشایش امور می خواهند، دستور می دهم که قرآن تلاوت کنند لیکن به جای آن که رو به قبله و در حال توجه به قرائت قرآن پردازند، در حال راه رفتن سوره یاسین می خوانند و بعد به قصد گله می آیند که از دستور من حاصلی نگرفته اند.
تازه در شب بارانی ابتدا، به منظور انجام کار دنیایی خود، به در خانه دیگران می روند و چون به مقصد نمی رسند، به فکر آخرت افتاده، سری هم به منزل می زنند، این که شرط انصاف نیست، خوب است بروند و هر بامداد رو به قبله با توجه و تدبر و نه به لقلقه لسان، و پس از این سخنان باز به موضوع اصلی سخن خود پرداختند.

569 - تأثیر آیه قرآن:

در بعضی تفاسیر نوشته شده که فضیل بن عیاض مدتی از عمرش را در طغیان و عصیان گذراند تا این که شبی به قصد دستبرد به قافله ای حمله کرده و قافله را تعقیب می نمود که ناگاه صدای خواننده قرآن به گوشش خورد که این آیه را می خواند:
الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله ...**سوره حدید، آیه 16.***.
آیا نرسیده وقت آن که کسانی که ایمان آورده اند، دلشان برای یاد خدا خاشع شود؟
این آیه شریفه فورا دلش را بیدار کرد و گفت: بلی، وقتش رسیده. از همان راه بازگشت و توبه کامله نمود و اداء حقوق کرد و هرکس بر او حقی داشت، او را از خود راضی ساخت و بالاخره از نیکان روزگار شد.

570 - تأثیر آیه قرآن:

حضرت آیة الله العظمی اراکی می فرمودند: مرحوم آقای شیخ عبد الکریم حائری (موسس حوزه علمیه قم) نقل می کردند: روزی پای منبر حاج شیخ جعفر شوشتری بودم که ناگهان در بین سخن گفت می خواهم شما را امتحان کنم و بیازمایم که آیا اهل ایمانید و ایمان دارید یا خیر؟ زیرا خداوند می فرماید:
انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله و جلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا**سوره انفال، آیه 2.***.
مؤمنان حقیقی کسانی هستند که وقتی ذکر خدا شود قلب هایشان ترسان و لرزان می شود و وقتی آیات خدا بر آنها تلاوت شود بر ایمانشان بیفزاید.
اکنون آیاتی از قرآن را بر شما تلاوت می کنم تا با مؤثر بودن یا مؤثر نبودن آن معلوم گردد که اهل ایمانند یا خیر. تا این جمله را در منبر فرمود: من سخت ترسیدم و به فکر فرو رفتم که اگر آیاتی را که می خواند در من اثری نداشت چه کنم؟ باری خود را جمع کردم و آماده نشستم تا گوش به آیات دهم. آن گاه شروع کرد آیاتی از قرآن کریم را قرائت کرد و الحمدلله احساس کردم که آن آیات شریفه در من اثر کرد.