فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

562 - منظور از انس با قرآن:

مقام معظم رهبری فرمودند: انس با قرآن یعنی قرآن را خواندن و باز خواندن و در مفاهیم قرآنی تدبر کردن و آنها را فهمیدن.

563 - گریه پیامبر:

از عایشه نقل کرده اند که: شبی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به عبادت برخاست و مشغول نماز شد و تا صبح سخت گریست تا آن که بلال اذان نماز صبح را گفت و متوجه حال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شد، از آن حال جویا گردید، پیامبر فرمود: این آیات شریفه بر من نازل شده (آیات فوق) و بدا به حال کسی که این آیات را بخواند و در آن تفکر نکند: ویل لمن قراها و لم یتفکر فیها.

564 - با شنیدن قرآن صیحه ای زد و بیهوش شد:

منصور عمار می گوید در مسافرت بودم که وارد مسجدی شدم تا نماز بخوانم جوان متدینی را دیدم که مشغول نماز است، از طرز نماز خواندنش فهمیدم که با این درگاه آشنا است.
پس از تمام شدن نماز به نزدش رفتم و گفتم: ای جوان با قرآن چطوری؟
گفت: بسیار دوست دارم که بشنوم.
من هم برایش خواندم: کلا انها لظی، نزاعة للشوی **معارج: آیه 16.***.
ترجمه: هرگز نجات نمی یابد، زیرا آتش دوزخ به سوی او شعله ور است تا این که سر و صورت و اندامش همه بسوزد.
آیه راجع به شعله ور بودن آتش جهنم است که گناهکاران را به سوی خود می کشاند، جوان با شنیدن این آیه ناگهان صیحه ای زد و بیهوش افتاد، زیرا دلش پاک بود و هنوز قساوت پیدا نکرده بود.
عمار می گوید: او را به هوش آوردم، به من گفت:
ای مرد اگر آیه دیگری نیز راجع به عذاب جهنم می دانی برایم بخوان، من هم این طور خواندم: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره **تحریم: آیه 6.***.
ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، خود و خانواده خویش را از آتش دوزخ دور نگهدارید، آتشی که مردم کافر و سنگ خارا، آتش افروز آن است.
این آیاتی است که اگر دل نمرده باشد، انسان را تکان می دهد، آیه دوم را خواندم دوباره به زمین افتاد، نفسش قطع گردید و کارش تمام شد؛ بستگان، دوستان و مؤمنین، برای دفن او حاضر شدند من از آنها خواهش کردم که غسل دادن او را به من واگذارند، هنگامی که او را برهنه کردم، روی سینه اش به قلم قدرت الهی، این آیه نوشته شده بود:
فهو فی عیشه راضیه فی جنه عالیه **حاقه: آیه 21.***.