فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

557 - علوم و اخبار موجود در قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من اراد علم الاولین و الاخرین فلیثور القرآن.
هرکه خواهان علم پیشینیان و آیندگان، از اول تا به آخر دنیا است، در قرآن کاوش و تأمل کند.

558 - تدبیر در قرآن:

امام علی (علیه السلام) در وصیت به محمد بن حنفیه فرمودند: بر تو باد به تلاوت قرآن در روز و شب و گاه و بیگاه و بر تو باد به عمل به قرآن و التزام به فرایض و دستورات آن و تعهد در برابر حلال و حرام و امر و نهی آن و همچنین در دل شب و هنگام روز با تدبر خواندن آن. زیرا قرآن عهدنامه خداست در میان مردم و برنامه سعادت است و هر فرد مسلمانی باید در برنامه و پیمان نامه الهی در هر فرصتی با تدبر نگاه کند.

559 - پندهای قرآن:

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): تدبروا آیات القرآنی و اعتبروا به فانه ابلغ العبر.
امام علی (علیه السلام) فرمودند: در آیات قرآن تدبر کنید و بدانها پند گیرید که آنها رساترین پندها است.