فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

555 - ترتیل:

امام علی (علیه السلام) در وصف پرهیزگاران می فرماید: شب هنگام به پا می خیزند و آیات قرآن را با تأمل و شمرده می خوانند و جانهایشان را با خواندن آن اندوهناک می سازند و داروی درد و بیماری خود را در آن می جویند.

556 - مشعل هدایت، چراغ روشنگر:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که فرمودند: به راستی در این قرآن مشعل فروزان هدایت و چراغ های روشن کننده تاریکی هاست. لذا باید جوینده حق دیده خود را باز کند و برای کسب نور چشم بصیرت بگشاید، زیرا که تفکر، زندگی بخش دل هر انسان آگاه و بیناست.

557 - علوم و اخبار موجود در قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): من اراد علم الاولین و الاخرین فلیثور القرآن.
هرکه خواهان علم پیشینیان و آیندگان، از اول تا به آخر دنیا است، در قرآن کاوش و تأمل کند.