فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

554 - تدبر:

امیرالمؤمنین (علیه السلام): الا لاخیر قراءه لیس فیها تدبر، الا لا خیر فی عباده لیس فیها تفقه.
حضرت علی (علیه السلام): بدانید که در قرآن خواندنی که با تدبر همراه نباشد، خیری نیست؛ بدانید که در عبادتی که با فهم و اندیشه توأم نباشد، خیری نیست.

555 - ترتیل:

امام علی (علیه السلام) در وصف پرهیزگاران می فرماید: شب هنگام به پا می خیزند و آیات قرآن را با تأمل و شمرده می خوانند و جانهایشان را با خواندن آن اندوهناک می سازند و داروی درد و بیماری خود را در آن می جویند.

556 - مشعل هدایت، چراغ روشنگر:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که فرمودند: به راستی در این قرآن مشعل فروزان هدایت و چراغ های روشن کننده تاریکی هاست. لذا باید جوینده حق دیده خود را باز کند و برای کسب نور چشم بصیرت بگشاید، زیرا که تفکر، زندگی بخش دل هر انسان آگاه و بیناست.